Cynghorydd Gyrfa

Cynghorydd gyrfa

Cynllunio i weithredu

Pan fyddwch yn cwrdd â’ch cynghorydd gyrfa byddwch yn darganfod mwy am y pethau y gallech eu gwneud yn y dyfodol.

Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Bydd eich cynghorydd gyrfa yn gallu eich helpu i gynllunio beth rydych eisiau ei wneud yn y dyfodol. Bydd hyn yn golygu:

  • Dysgu mwy amdanoch chi eich hun
  • Rhoi gwybodaeth am ddewisiadau ar gyfer y dyfodol
  • Eich helpu i weld pa opsiynau sydd orau i chi

Rhieni
Cyn penderfynu beth rydych eisiau ei wneud, efallai y bydd rhaid i chi wneud y pethau hyn:

  • Cael gwybod mwy am opsiynau trwy ddarllen amdanyn nhw neu fynd ar ymweliad
  • Siarad â’ch teulu

Dogfen
Gall eich cynghorydd gyrfa deipio hyn i gyd i greu cynllun gweithredu i chi.

Cewch addasu neu newid y cynllun hwn os ydych yn newid eich meddwl am beth hoffech ei wneud.