Dysgu seiliedig ar waith

Dysgu seiliedig ar waith

Pethau i feddwl amdanyn nhw

Os yw dysgu seiliedig ar waith yn un o’ch opsiynau chi mae rhai pethau y byddwch eisiau meddwl amdanyn nhw.

Grŵp 2
Efallai y cewch fynd i weithle a dysgu sut i wneud swydd.

Bydd hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl newydd.


Tystysgrif
Byddwch hefyd yn gallu gweithio tuag at gymwysterau.


Symbol punt
Cewch lwfans hyfforddi. Byddai angen siarad â’ch rhieni / gofalwyr am hyn er mwyn gwneud yn siŵr nad yw’n effeithio ar unrhyw arian arall rydych yn ei dderbyn.