Aros yn yr ysgol

Aros yn yr ysgol

Sut i gael gwybod mwy

Os ydych eisiau cael gwybod mwy am aros yn yr ysgol dyma rai pethau y gallech eu gwneud.

Athrawon
Siaradwch â’ch athrawon yn yr ysgol.

Gallech siarad â myfyrwyr eraill sydd wedi aros yn yr ysgol i gael gwybod beth allech ei wneud.


Rhieni
Siaradwch â’ch rhieni/gofalwyr neu bobl eraill yn eich teulu.


Cynghorydd Gyrfa
Siaradwch â’ch cynghorydd gyrfa.

Gallech drafod hyn yn eich adolygiad cynllunio pontio hefyd.