Aros yn yr ysgol

Aros yn yr ysgol

Pethau i feddwl amdanyn nhw

Os yw aros yn yr ysgol yn un o’ch opsiynau chi, dyma rai o’r pethau y byddwch eisiau meddwl amdanyn nhw

Grŵp 2
Byddwch yn adnabod pawb a bydd yr athrawon yn eich adnabod chi. Bydd gennych fwy o amser i baratoi i symud ymlaen o’r ysgol.


Coginio
Byddwch yn parhau gyda rhai gwersi rydych yn eu gwneud nawr ond efallai y gallwch drïo rhai newydd hefyd.


Cynorthwyydd siop
Efallai y bydd gennych gyfle i fynd ar brofiad gwaith i ddysgu am sut beth yw mynd i’r gwaith.

Mae gan lawer o ysgolion gyrsiau i’ch helpu i baratoi i symud ymlaen i’r gwaith.


Coleg
Efallai y byddwch yn gallu cael cyswllt â’r coleg lleol i gael syniad ohono.