Aros yn yr ysgol

Aros yn yr ysgol

Mewn rhai ysgolion gall myfyrwyr aros yno nes eu bod yn 19 oed. Mewn ysgolion eraill, bydd pob myfyriwr yn gadael yn 16 oed. Os ydych eisiau aros yn yr ysgol ar ôl troi’n 16 oed, efallai mai dyma fydd eich opsiynau:

Ysgol
Aros ymlaen yn yr un ysgol


Ysgol 2
Symud i ysgol arall ar ôl i chi droi’n 16 oedOs ydych eisiau symud i ysgol arall bydd rhaid i chi siarad â’ch rhieni / gofalwyr ac athrawon yn eich ysgol chi. Byddan nhw’n gallu dweud wrthych a ydyn nhw’n meddwl y gallwch wneud hyn.