Hyfforddeiaethau

undefined

Mae hyfforddeiaeth yn rhaglen ddysgu i rai 16 i 18 oed a fydd yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i gael swydd neu hyfforddiant pellach.

Eu nod yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i symud ymlaen i brentisiaeth, addysg bellach neu gyflogaeth.

Mae tair lefel wahanol i sicrhau bod pob hyfforddai yn cael y gefnogaeth a’r anogaeth sydd eu hangen arno/arni i lwyddo. 

Bydd hyd yr hyfforddeiaeth yn amrywio gan ddibynnu ar y dysgwr unigol.
Mae hyfforddeion yn cael eu cefnogi gan lwfans hyfforddi gan Lywodraeth Cymru.