Cefnogaeth recriwtio

Gallwn ddarparu cefnogaeth recriwtioi chi.

Hysbysebu eich cyfle trwy ein canolfannau gyrfa, ac ar-lein trwy ein cronfa ddata am ddim (meini prawf oed yn berthnasol).  Cysylltwch â ni ar 0800 028 4844

Cynghor ar cyflogaeth a deddfwriaeth

 

Hyfforddi pobl ifanc

Gallwn esbonio’r cynlluniau hyfforddi gwahanol sydd ar gael a’r cyllid sy’n bosibl.


 

Neu, allech chi gynnig cyfle swydd 6 mis i berson ifanc yn eich cwmni?  

Jobs Growth Wales button Employers
Twf Swyddi Cymru