Gwybodaeth i Gyflogwyr

  • Gallech hawlio hyd at £2,600 ar gyfer cyflog os ydych yn recriwtio prentis ifanc am y tro cyntaf, neu recriwtio mwy o brentisiaid nag arfer! Ffoniwch ein llinell gymorth SkillsPeopleSuccess ar 0845 60 661 60 am ragor o wybodaeth.

Rhaglen Recriwtiaid Ifanc

Cyflogwr

For support call 0800 100 900