Dychwelyd i'r gwaith

undefined Efallai bod rhesymau ariannol ac ymarferol gennych i benderfynu i ddychwelyd i’r gwaith. Er enghraifft:

  • Efallai y byddwch eisiau dychwelyd i’r gwaith pan fydd cyfnod o ofalu am rywun wedi dod i ben neu os ydych yn dechrau gweithio tra byddwch yn dal i ofalu am rywun. 
  • Os ydych yn rhiant, efallai byddwch yn penderfynu dychwelyd i’r gwaith unwaith bod eich plant yn hŷn neu wedi gadael y cartref.
  • Efallai i chi gael amser i ffwrdd o’r gwaith neu wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir oherwydd problemau meddyliol neu iechyd emosiynol, fel iselder, pryder ac anhwylder deubegwn.
  • Efallai i chi adfer o gyfnod o iechyd gwael neu anaf.

Er mwyn eich helpu i ddychwelyd i’r gwaith yn llwyddiannus, cymerwch olwg ar y canllawiau hyn:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English