Gadael eich swydd

Leaving your job image

Dw i’n gwybod bod fy nghontract yn dod i ben – beth ddylwn i ei wneud?

 • Os ydych wedi bod yn hapus yn y cwmni, gwnewch hi’n glir i’r cyflogwr y byddech yn hapus i ddod yn ôl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael eich manylion cyswllt cywir.
 • Rhwydweithiwch! Siaradwch ag unrhyw un y teimlwch y gallai eich helpu yn y dyfodol. Gofynnwch am eu manylion cyswllt.
 • Gofynnwch i’ch rheolwr llinell neu’ch goruchwyliwr a fyddai’n fodlon rhoi geirda i chi.
 • Ysgrifennwch gofnod o bopeth rydych wedi’i neu neu wedi’i gyflawni. Os ydych wedi gwneud unrhyw gyrsiau hyfforddi, casglwch unrhyw gofnodion neu dystysgrifau rydych wedi’u hennill.

Dw i ddim yn hapus o gwbl – ddylwn i gerdded allan?

 • Os yw’r sefyllfa’n annioddefol, bydd hi’n anodd dal ati. Ceisiwch osgoi hyn ar bob cyfrif. 
 • Efallai byddwch yn torri’ch contract os nad ydych yn gweithio’ch cyfnod rhybudd cyfan. Gallai hyn effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau hefyd.

Sut ddylwn i ddweud wrth fy nghyflogwr fy mod i eisiau gadael?

 • Yn gyntaf, byddwch yn siŵr eich bod yn gwneud y peth iawn. Gwiriwch eich cyfnod rhybudd.  
 • Wyneb yn wyneb sydd orau – ond mae’n debygol y bydd gofyn i chi roi’r cais mewn geiriau. Fydd hi ddim yn sefyllfa gyfforddus!  
 • Byddwch yn barod i ddweud wrth eich rheolwr pam rydych eisiau gadael.
 • Peidiwch â llosgi pontydd! Hyd yn oed os ydych wedi bod yn anfodlon yn eich swydd, ceisiwch osgoi dweud pethau cas am y cwmni neu’ch cydweithwyr. Bydd angen canolwyr arnoch yn y dyfodol.

Rhai gwefannau defnyddiol

 • GOV.UK–  yn cynnwys gwybodaeth ar ddileu swydd, diswyddiadau ac ati.
 • Cyngor ar Bopeth– yn cynnwys gwybodaeth ar hawliau sylfaenol yn y gwaith

 

Help a chyngor

SA1 icon  Cadw'ch cymhelliad
SA2 icon 38 px  Cael syniadau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English