Dod o hyd i gyfle

Gwaith anodd yw dod o hyd i swydd, ond mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i roi’r cyfle gorau i chi lwyddo. Cadwch eich cymhelliad a dilynwch ein cyngor am chwilio am swyddi.

 • Ble dylwn i ddechrau chwilio?

  Mae Canolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru yn lefydd da i ddechrau. Mae'r ddau yn cynnig gwasanaethau am ddim, felly mae cyflogwyr yn eu defnyddio i hysbysebu swyddi gwag - llawn a rhan amser.

  Canolfan Byd Gwaith

  • Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn defnyddio eu gwefan Universal Jobmatch i hysbysebu swyddi gwag. Bydd angen i chi gofrestru ar Universal Jobmatch i ymgeisio am swyddi, ond gallwch weld y swyddi heb gofrestru
  • Os ydych wedi cofrestru yn ddi-waith gyda'r Ganolfan Byd Gwaith efallai y byddwch hefyd yn gallu cael mynediad i gymorth gan ymgynghorwyr y Ganolfan Byd Gwaith. Bydd cynghorwyr hefyd yn gallu dweud wrthych am raglenni hyfforddi'r llywodraeth a mentrau all eich helpu i ddod o hyd i waith . Dysgwch fwy ar www.gov.uk. Os ydych yn dymuno gwneud cais newydd am fudd-daliadau drwy’r Ganolfan Byd Gwaith ffoniwch: 0800 055 6688 , Ffôn testun: 08000234888 , Iaith Gymraeg : 0800 012 1888 , o ddydd Llun i ddydd Gwener 8:00yb-6:00yh

  Gyrfa Cymru

  • Mae Gyrfa Cymru yn hysbysebu Prentisiaethau a swyddi gwag Twf Swyddi Cymru . Mae yna hefyd ddetholiad o swyddi gwag eraill yn cael ei hysbysebu ar ein safle. Ewch i'n tudalennau swyddi gwag neu cysylltwch â ni i gael gwybod beth sydd ar gael
  • Cewch gyngor a chyfarwyddyd am eich dyfodol a chael help wrth wneud cais am swyddi. Cysylltwch â ni am help neu edrychwch ar ein gwefan i gael gwybodaeth a chyngor ar chwilio am swydd
 • Sut all ffrindiau, teulu a chysylltiadau eraill fy helpu?

  • Bydd llawer o swyddi gwag yn cael eu llenwi drwy rwydweithio. Gofynnwch i ffrindiau, perthnasoedd a chymdogion a ydyn nhw’n gwybod am unrhyw swyddi gwag, yn enwedig os byddan nhw’n gweithio rhywle sydd o ddiddordeb i chi.  
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthyn nhw pa fath o waith mae gennych ddiddordeb ynddo a rhoi copi o’ch CV iddyn nhw hyd yn oed.
 • Pam defnyddio asiantaeth recriwtio?

  • Bydd gan asiantaethau swyddi sydd heb eu hysbysebu yn y Ganolfan Byd Gwaith neu bapurau newydd. Bydd yr asianaeth yn cael ffi am lenwi swydd, felly bydd eich helpu chi i gael swydd yn fanteisiol iddyn nhw. Mae rhai asiantaethau yn arbenigo mewn swyddi penodol, e.e. adeiladwyr neu staff TGCh. Mae gan rai eraill amrywiaeth eang o swyddi ar gael. Mae rhai asiantaethau yn cael swyddi dros dro. Bydd gwneud gwaith dros dro yn ffordd dda i ennill profiad.
  • Ni fydd angen i chi dalu ceiniog i’r asiantaeth, hyd yn oed os byddan nhw’n dod o hyd i swydd i chi.  Cewch gofrestru gyda chymaint o asiantaethau ag y dymunwch. Defnyddiwch asiantaeth masnach gofrestredig i sicrhau eich diogelwch.  
 • Beth am y rhyngrwyd?

  Mae llawer o wefannau recriwtio ar-lein yn bodoli. Dylech ddod o hyd i’r rhai sydd mwyaf perthnasol i chi. Bydd rhai o’r gwefannau swyddi mawr yn rhoi modd i chi gwblhau CV ar eu gwefan a cheisio eich paru â swyddi addas. Bydd gwefannau eraill yn rhoi modd i chi nodi’r meysydd sydd o ddiddordeb i chi, ac fe gewch e-bost ganddyn nhw os bydd cyfleoedd yn codi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’ch CV ar-lein yn gyfredol.

  Mae llawer o wefannau recriwtio ar gael. Dyma rai enghreifftiau:

  www.indeed.co.uk 
  www.reed.co.uk
  www.fish4jobs.co.uk
  www.jobsite.co.uk
  www.jobs.guardian.co.uk
  www.jobapplications.co.uk
  www.monster.co.uk
  www.stepstone.com
  www.jobmanji.co.uk
  www.jobstoday.co.uk
  www.cv-library.co.uk
  www.glassdoor.co.uk 
  www.neuvoo.co.uk  
  uk.jobted.com
  www.jobisjob.co.uk 
  joblift.co.uk

  • Mae gan gwmnïau cenedlaethol mawr fel Tesco ac Amazon eu gwefannau eu hunain lle maen nhw’n hysbysebu swyddi. Os oes gennych gyflogwr mewn golwg, mae’n werth edrych ar eu gwefan. 
 • Alla i ddod o hyd i waith drwy wefannau rhwydweithio cymdeithasol?

  Alla i ddod o hyd i waith drwy wefannau rhwydweithio cymdeithasol?

  • Mae Facebook yn un lle y gallwch wneud cysylltiadau defnyddiol. Yn gyntaf oll, dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch cysylltiadau eich bod yn chwilio am swydd. Gofynnwch iddyn nhw gysylltu â chi os byddan nhw’n cael gwybod am unrhyw gyfleoedd. Os ydych yn gweithio neu’n dymuno newid swydd, cofiwch fod eich cydweithwyr sy’n ‘ffrindiau’ i chi (a’ch bos hefyd efallai) yn gallu gweld eich proffil. Byddwch yn synhwyrol!
  • Mae gwefannau eraill, fel LinkedIn, ar gyfer bobl broffesiynol sydd eisiau cysylltu ag eraill ar-lein. Ymunwch â grwpiau sy’n berthnasol i’ch diddordebau a phrofiad i wneud ychydig o rwydweithio ar-lein a chael gwybod am swyddi.  
 • Ydy cyflogwyr yn dal i hysbysebu mewn papurau newydd a chylchgronau?

  • Mae llawer o gyflogwyr yn dal i hysbysebu eu swyddi gwag mewn papurau newydd. Mae llawer o bapurau newydd yn cael diwrnod penodol bob wythnos ar gyfer hysbysebu swyddi. 
  • Mae gan rai alwedigaethau eu cylchgronau neu gyfnodolion ac mae’r rhain yn hysbysebu swyddi. Mae gan lawer eu gwefan eu hun bellach. Cysylltwch â chorff masnach neu gorff proffesiynol i gael gwybod mwy.  

Pwyntiau pwysig

 • Os ydych wedi cofrestru â gwefan swyddi gwag ar-lein cofiwch ddiweddaru’ch CV ar-lein.
 • Tacluswch eich proffil ar-lein. Erbyn hyn, mae mwy a mwy o gyflogwyr yn gwirio proffil Facebook ymgeiswyr.
 • Mae’n werth gwirio hysbysfyrddau mewn siopau a ffenestri siop am wybodaeth am swyddi gwag.
 • Mae grwpiau Yahoo yn ddefnyddiol ar gyfer rhwydweithio gyda phroffesiynolion eraill
 • Darllenwch ein taflen ar rwydweithio.

Sut i chwilio am swyddi ar-lein

Academi Sgiliau i Lwyddo

Cewch ennill sgiliau i chwilio am swydd a sgiliau cyflogaeth trwy ddefnyddio’r Academi Sgiliau i Lwyddo.  Cysylltwch â ni ar 0800 028 4844 neu fynd i un o’n  Canolfannau Gyrfa i gofrestru.  

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English