Adnoddau Dysgu ac Addysgu

  • Gweminarau Gyrfaoedd

    Ffordd wych i'ch myfyrwyr ddysgu mwy am wahanol yrfaoedd yn uniongyrchol drwy'r rhai sy'n gwneud y gwaith!

    Gweld ein Gweminarau Gyrfaoedd 

  • Llwybrau Cyflogaeth - Porth Sgiliau

    Llwybrau Cyflogaeth yw cyfeiriadur o'r rhaglenni ledled Cymru sy'n gallu cefnogi cleientiaid i gynyddu eu sgiliau a'u cyfleoedd cyflogaeth.

    Gall Llwybrau Cyflogaeth gael ei ddefnyddio gyda disgyblion a myfyrwyr i weld y rhaglenni a'r gefnogaeth ar gael ledled Cymru. Defnyddiwch ein Llawlyfr Llwybrau Cyflogaeth i Gynghorwyr (PDF 1.5 MB, yn agor mewn ffenestr newydd), sy'n rhoi trosolwg o gynnwys pob rhaglen.

Fideos

 

Canlyniadau Arholiadau TGAU

Canlyniadau Arholiadau Safon Uwch

 


Beth yw fy opsiynau yn 16?

Opsiynau Blwyddyn 9


Mae mwy o fideos i'w canfod ar safle You Tube Gyrfa Cymru 

Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

Gweld ein Deunyddiau Hyrwyddo - cynnws fideos, taflenni, sioeau sleidiau a llawer mwy

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English