Adnoddau Dysgu ac Addysgu

 • Gweminarau Gyrfaoedd

  Ffordd wych i'ch myfyrwyr ddysgu mwy am wahanol yrfaoedd yn uniongyrchol drwy'r rhai sy'n gwneud y gwaith!

  Gweld ein Gweminarau Gyrfaoedd 

 • Llwybrau Cyflogaeth - Porth Sgiliau

  Llwybrau Cyflogaeth yw cyfeiriadur o'r rhaglenni ledled Cymru sy'n gallu cefnogi cleientiaid i gynyddu eu sgiliau a'u cyfleoedd cyflogaeth.

  Gall Llwybrau Cyflogaeth gael ei ddefnyddio gyda disgyblion a myfyrwyr i weld y rhaglenni a'r gefnogaeth ar gael ledled Cymru. Defnyddiwch ein Llawlyfr Llwybrau Cyflogaeth i Gynghorwyr (PDF 882KB, yn agor mewn ffenestr newydd), sy'n rhoi trosolwg o gynnwys pob rhaglen.

 • Canllaw cam wrth gam - adnoddau ar gyrfacymru.com

  Cynllunio eich Dyfodol (PDF 6.9MB, agor mewn ffenestr newydd) - Canllaw cam wrth gam i helpu baratoi disgyblion/myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith gan ddefnyddio'r adnoddau ar gyrfacymru.com.

Fideos

 

Canlyniadau Arholiadau TGAU

Canlyniadau Arholiadau Safon Uwch

 


Beth yw fy opsiynau yn 16?

Opsiynau Blwyddyn 9


Mae mwy o fideos i'w canfod ar safle You Tube Gyrfa Cymru 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English