Ydych chi dros 18 oed ac am wella eich sgiliau a chymwysterau? Angen help gyda'ch CV? A fyddech yn hoffi cyngor a hyfforddiant cyfweliad? Porth Sgiliau i Oedolion yw’r ateb.

Yma gallwch:

  • Dderbyn help a chefnogaeth broffesiynol gan Gynghorwyr Gyrfaoedd i gyflawni eich nodau gyrfa a goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • Dysgu sut i greu argraff ar gyflogwyr gyda'ch CV, ceisiadau a mewn cyfweliadau - a chael y swydd
  • Ddod o hyd i hyfforddiant a chyrsiau addas i'ch anghenion
  • Ddod o hyd i  gyllid a’r cyngor cywir os ydych wedi cael eich gwneud yn ddi-waith

Nid oes terfyn oedran i droi eich nodau gyrfaol yn realiti, dod o hyd i waith, neu ddysgu sgiliau newydd! 

Darllenwch ymlaen, neu cysylltwch â ni i siarad gydag un o'n Cynghorwyr Gyrfa.

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English