Ydych chi’n ddi-waith ac yn chwilio am swydd?Am wella eich sgiliau? Angen help gyda'ch CV neu gyngor a hyfforddiant cyfweliad?

Yr ateb yw Porth Sgiliau i Oedolion.

Yma gallwch:

  • Dderbyn help broffesiynol i gael swydd a chyflawni eich nodau gyrfa
  • Ddysgu sut i greu argraff ar gyflogwyr gyda'ch CV, ceisiadau a mewn cyfweliadau
  • Ddod o hyd i gyrsiau a chymorth addas i'ch anghenion
  • Ddod o hyd i gyllid a’r cyngor cywir os ydych wedi cael eich gwneud yn ddi-waith

Darllenwch ymlaen, neu cysylltwch â ni i siarad gydag un o'n Cynghorwyr Gyrfa.

Ydych yn cynllunio EICH GYRFA?

 

Canfod yr yrfa iawn i chi
Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >

Canfod y cwrs gorau i chi
Rhowch gynnig ar ein chwiliad cyrsiau >


 

Dewch o hyd i gymorth sy’n eich siwtio
Rhowch gynnig ar Lwybrau Cyflogaeth >

Eisiau’r sgiliau a’r profiad i gael gwaith?
Rhowch gynnig ar y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd >


Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English