Gwybodaeth am Swyddi

Dod o hyd i wybodaeth fanwl am swyddi, fideos ac astudiaethau achos ar gannoedd o swyddi. Chwilio am wybodaeth am deitlau swyddi penodol, neu bori teuluoedd swyddi am fwy o syniadau. Bwrwch olwg ar ein herthyglau i gael gweld pa swyddi y gallwch chi eu gwneud gyda gwahanol bynciau a chyrsiau neu edrychwch ar wybodaeth fwy cyffredinol am addysg a materion sy'n ymwneud â chyflogaeth.

Erthyglau

  • Dolenni Pwnc

    Cael gwybod am wahanol bynciau a pha swyddi y gallant fod yn ddefnyddiol ar eu cyfer

  • Addysg

    Cael gwybod am gymwysterau, addysg a hyfforddiant.

  • Cyflogaeth

    Cael gwybod am chwilio am swyddi, gwaith gwirfoddol, hunangyflogaeth a chyflogaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English