Hyfforddwr Cyfweliad

Mae Hyfforddwr Cyfweliad yn efelychydd cyfweliad rhyngweithiol i’ch helpu i ymarfer eich sgiliau cyfweliad.

Byddwch yn cael eich gofyn i ateb cyfres o gwestiynau sy’n cael eu darparu gan gyflogwr go iawn, bydd i bob pwrpas yn eich rhoi yn y gadair gyfweld. Byddwch yn gallu cofnodi’ch atebion wrth fynd ymlaen ac asesu pa mor dda yr ydych wedi gwneud wrth dderbyn cyngor ac adborth gan y rhaglen.

Mae ystod eang o gwestiynau ar gael, ac felly erbyn ichi orffen byddwch yn fwy hyderus ac wedi paratoi’n well i berfformio’n dda yn eich cyfweliad nesaf.

Pwyswch ar ‘Chwarae’ ar y fideo i gychwyn. 

Cyflwyniad

Llwytho...
Llwytho fideo...

Ydych chi wedi cael swydd o'r blaen

Llwytho fideo...
Llwytho fideo...
Cliciwch y botwm 'dangos ateb y cynghorydd' i weld ateb da i'r cwestiwn hwn.
Adolygwch a diweddarwch eich ateb yn dilyn y "ateb model" a gyflenwir. Argraffu Nesaf
Llwytho fideo...

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English