Sut alla i barhau gyda'r Gymraeg?

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi? 

  • Os ydych yn dal yn yr ysgol, cewch ddewis astudio Cymraeg ar lefel TGAU neu Lefel A neu fel pwnc di-arholiad.
  • Os ydych yn mynd i ysgol gyfrwng Cymraeg bydd y cyrsiau i gyd yn Gymraeg, felly byddwch yn defnyddio'ch Cymraeg beth bynnag rydych yn dewis ei astudio. 
  • Os ydych yn mynd i ysgol ddwyieithog, ceisiwch ddewis cymaint o opsiynau yn y Gymraeg â phosibl.  
  • Mae llawer mwy o gyrsiau coleg ar gael yn y Gymraeg erbyn hyn. Gall rhai gynnig cyfle i astudio rhan o'r cwrs yn Gymraeg a rhan ohono yn Saesneg, felly, gwelwch beth sydd ar gael yn eich ardal chi drwy ddefnyddio'r gronfa ddata Cyrsiau yng Nghymru.
  • Os ydych yn meddwl am fynd i'r brifysgol mae llawer o gyrsiau ar gael yn y Gymraeg neu rai sy'n cynnig modiwlau Cymraeg. Gwelwch wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ragor o wybodaeth. 
  • Peidiwch ag anghofio y gallwch wella'ch Cymraeg unrhyw bryd yn eich bywyd - gallech wella'ch gramadeg neu ennill cymhwyster cymeradwy. Mae cyrsiau rhan-amser a dosbarthiadau nos ar gael mewn canolfannau addysg oedolion trwy Gymru, felly defnyddiwch ein cronfa ddata Cyrsiau yng Nghymru i ddod o hyd i gwrs yn eich ardal chi. 
  • Mae rhai cyflogwyr yn cynnig cyfle i wella'ch Cymraeg naill ai drwy gwrs yn y gwaith neu drwy dalu i chi fynd i ddosbarth nos. 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English