Cwis Paru Swyddi

Cael syniadau gyrfa sy’n paru â’ch sgiliau a diddordebau.

Prun ai ydych yn berson ifanc neu'n oedolyn, mae yno gwis sy'n iawn i chi.

Logio i mewn neu gofrestru i gymryd y cwis.

  • Parwch eich sgiliau a’ch diddordebau â dros 700 o deitlau swydd er mwyn creu syniadau gyrfa personol. 
  • Bydd y Cwis Paru Swyddi yn rhoi’r rhesymau pam y mae swyddi’n cael eu dewis ac yn rhoi’r cyfle ichi ddarllen gwybodaeth fanwl amdanynt.
  • Bydd adnabod y cymwysterau a’r sgiliau gwaith sydd eu hangen ar gyfer y swydd berffaith honno yn eich helpu i gynllunio i’r dyfodol.
  • Cofiwch, gallwch bob tro siarad â ni os ydych angen gwybodaeth ac/neu gyngor pellach.


 

 Eich Proffil

Er mwyn gweld eich proffil - logio i mewn neu gofrestru.


 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English