Offer ac Adnoddau

Rhybudd Pwysig

O 27 Ionawr 2020 bydd Offer ac Adnoddau yn cael eu newid.

Mae'r adnoddau isod wedi'u grwpio yn ôl sut yr effeithir arnynt unwaith y daw'r safle Beta yn brif safle byw.

Am fwy o fanylion am newidiadau a datblygiadau newydd, ewch i newidiadau i wefan Gyrfa Cymru.

Byddwch yn dal i allu defnyddio'r adnoddau canlynol o'r safle byw newydd ar ôl 27 Ionawr 2020:

Bydd yr adnoddau canlynol yn ddatblygiadau newydd a fydd yn fyw ar y safle byw newydd o 27 Ionawr 2020:

O 27 Ionawr 2020 ymlaen, ni fydd yr adnoddau canlynol ar gael ar wefan Gyrfa Cymru:

Mae Tueddiadau Swyddi a Fy Nyfodol yn cael eu hailddatblygu ond ni fyddent yn fyw erbyn 27 Ionawr 2020. Ni fyddent ar gael ar y wefan o 27 Ionawr 2020 tan yr amser y cânt eu hailddatblygu.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English