Peiriannydd Offeryniaeth

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Offeryniaeth, byddwch yn dylunio, datblygu, gosod, rheoli a chynnal y cyfarpar a ddefnyddir mewn systemau peirianneg.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Rheoli ac Offeryniaeth.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Offeryniaeth, byddwch yn dylunio systemau rheoli ar gyfer busnesau ynni adnewyddadwy a niwclear.

Pan fyddwch wedi profi'r system reoli, byddwch yn dadansoddi'r data ac yn cyflwyno eich canfyddiadau mewn adroddiad, a fydd yn cael ei ddangos i'ch cleient.

Hefyd, byddwch yn gwneud yn siwr bod pawb yn ddiogel trwy sicrhau bod pawb yn cydymffurfio â'r rheoliadau a safonau iechyd a diogelwch.

Efallai byddwch yn gweithio'n rhan o dîm mawr o:

 • Peirianwyr Mecanyddol
 • Peirianwyr Caledwedd
 • Peirianwyr Gweithrediadau
 • Prynwyr
 • Peirianwyr Strwythurol
 • Peirianwyr Meddalwedd
 • Cymorth technegol
 • Peirianwyr Dylunio
 • Peirianwyr Sifil

Pan fydd dyfais wedi cael ei ddatblygu, efallai byddwch yn gyfrifol am gymorth technegol hefyd. Gall hyn gynnwys teithio at y cwmni a helpu gydag unrhyw gymorth sydd ei hangen arnynt.

Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys:

 • Cynllunio ac ymchwilio i awtomatiaeth a rheoli prosesau
 • Rheoli a gwneud adroddiadau ar ddiogelwch gosod
 • Cysylltu â chyflenwyr allanol ar gyfer contractwyr i weithio ar brosiectau penodol
 • Gwybod y newyddion diweddaraf am dechnoleg ddatblygedig

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Beiriannydd Offeryniaeth, bydd angen y canlynol arnoch:

 • sgiliau TG
 • sgiliau cyfathrebu
 • sgiliau dylunio
 • llygad graff am fanylion
 • sgiliau ysgrifenedig da
 • sgiliau trefnu
 • sgiliau arwain

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras:

 • Cychwynnol: £21,000 - £21,500
 • Gyda phrofiad: £23,000 - £28,000
 • Safleoedd uwch: £30,500

Oriau gwaith

Byddwch yn debygol o weithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai bydd angen i chi orffen yn hwyr neu weithio dros y penwythnos o bryd i'w gilydd.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau fel:

 • busnesau niwclear
 • busnesau ynni adnewyddadwy
 • cwmnïau adeiladu
 • busnesau trydanol
 • gwasanaethau adeiladu
 • cwmnïau gweithgynhyrchu
 • cwmnïau olew a nwy

Mae cyfleoedd yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Waith a Mwy.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Mae Peirianwyr Offeryniaeth fel arfer yn cwblhau gradd berthnasol, gradd sylfaen neu HND mewn peirianneg drydanol ac electronig.

Fodd bynnag, mae pobl wedi cael swyddi ar ôl astudio ar gyfer y graddau hyn:

 • peirianneg systemau
 • peirianneg gemegol
 • peirianneg gyfrifiadurol

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Os hoffech fwy o hyfforddiant, mae'r Technical Training Group yn cynnig rhaglen lefel 2/3 mewn Offeryniaeth.

Erbyn diwedd y cwrs, byddech wedi dysgu:

 • iechyd a diogelwch mewn gweithle peirianneg (lefel 3)
 • mathemateg i dechnegwyr peirianneg (lefel 3)
 • mesur prosesau diwydiannol (lefel 3)
 • arlunio peirianneg (lefel 3)
 • rheoli cyfarpar proses (lefel 3)
 • egwyddorion trydanol (lefel 3)
 • gwneud gweithgareddau peirianneg mewn ffordd effeithiol ac effeithlon (lefel 2)
 • ffurfio a gosod systemau pibellau (lefel 2)
 • gosod gwifrau a phrofi systemau â rheolyddion y mae modd eu rhaglennu (lefel 2)

Efallai bydd cyrsiau eraill ar gael yn eich ardal.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd peirianneg fel Peiriannydd Mecanyddol, Trydanol neu Gemegol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Pan fyddwch wedi ennill profiad fel Peiriannydd Offeryniaeth, gallech weithio tuag at swydd fel Ymgynghorydd neu Reolwr.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion fel arfer yw:

 • 2/3 Lefel A
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU arall ar raddau C/4 neu uwch
 • fel arfer, mae angen TGAU Saesneg, mathemateg, a phwnc gwyddoniaeth ar radd C/4 neu uwch

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd angen 5 TGAU arnoch ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch fel arfer.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Lefel A.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cynorthwyo eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau uchel yn eu proffesiynau.

Am ragor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, cymerwch gip ar y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

The Technical Training Group

Ffôn 01642 770 310

E-bost info@tte.co.uk

Gwefan tte.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English