GYRFAOEDD YN Y
CELFYDDYDAU PERFFORMIO

Mae Cymru yn gwneud enw iddi hi ei hun drwy gynhyrchu rhaglenni teledu uchel eu proffil megis Casualty a Doctor Who. Mae BBC Cymru ac S4C yn cyflogi dros 1,800 o bobl yng Nghymru (Trade and Invest Wales, 2015)

Mae Cymru yn cynhyrchu cerddorion a chantorion uchel iawn eu proffil, yn gartref i Eisteddfod Gerddorol Llangollen, Cystadleuaeth Canwr y Byd y BBC yng Nghaerdydd, Gŵyl Jazz Aberhonddu, ac yn gartref i Opera Cenedlaethol Cymru.

Beth yw’r swyddi? Beth yw’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi? Ble y gallwch ddod o hyd i gyrsiau?
Ble y byddech yn chwilio am swyddi yn y Celfyddydau Perfformio?

Mae 4% o swyddi yn y maes celfyddydau perfformio yn y DU i’w cael yma yng Nghymru.
(Llywodraeth Cymru, 2015)

77% o swyddi camera/ffotograffiaeth yn waith llawrydd hunangyflogedig yn y DU
(Creative skillset, 2014)

Tua 1000 o swyddi Actorion, Diddanwyr a Chyflwynwyr yng Nghymru rhwng 2015 a 2016
(EMSI, 2016)

PA SWYDDI Y GALLECH CHI EU GWNEUD?


Bydd llawer o gystadleuaeth i gael gyrfa yn y Celfyddydau Perfformio am ei fod yn ddewis poblogaidd o ran gyrfa ac am ei fod yn ddiwydiant bach yng Nghymru.

Felly bydd angen i chi allu codi nôl ar eich traed ar ôl cael eich gwrthod. Bydd angen i chi fod yn benderfynol a dyfalbarhau er mwyn dal i wneud cais am swyddi. Ar ben hynny, bydd angen y sgiliau cywir a’r dalent ar gyfer y swyddi sydd o ddiddordeb i chi.
Y SGILIAU Y BYDD EU HANGEN ARNOCH

Mae bod yn hyblyg a gweithgar yn hynnod o bwysig yn y Celfyddydau Perfformio.

Hefyd . . .

Ar gyfer swyddi o flaen y gynulleidfa, bydd angen:

 • Talent
 • Ymrwymiad

Ar gyfer swyddi y tu ôl i’r llenni, bydd angen:

 • Sgiliau technegol sy’n benodol i’r swydd
 • Hyblygrwydd
 • Gwaith caled

Sgiliau eraill sydd eu hangen yn y Celfyddydau Perfformio yw sgiliau arwain a rheoli, a gwasanaeth cwsmer.

“Gweithio’n galed, cyrraedd yn brydlon a bod yn awyddus i wneud gwaith da"
(Bryan Raven, White Light, in Creative and Cultural Skills, 2016)

“Does dim
gwahaniaeth swydd
pwy ydyw. Os oes angen ei gwneud, yna mae’n fater o’i gwneud hi."
(Bryan Raven, White Light,
in Creative and Cultural
Skills, 2016)DECHRAU ARNI

Ysgol a choleg

Gallwch ddilyn cyrsiau yn y Celfyddydau Perfformio yn yr ysgol neu’r coleg.

Cyrsiau fel:

 • Diploma Lefel 1: Cyfryngau Rhyngweithiol – Archwilio’r Sectorau Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau
 • TGAU Drama
 • TGAU Dawns
 • Diploma Technegol Lefel 2 Cyfryngau
 • Safon Uwch/UG Drama ac Astudiaethau Theatr
 • Diploma Estynedig Lefel 3 Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol
 • Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth
 • Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio (Dawns, Actio neu Theatr Gerddorol)

Prentisiaethau

Mae Prentisiaethau Creadigol a Chyfryngau Digidol ar gael o bryd i’w gilydd.

Chwilio am Brentisiaethau

CAP - Chwilio am gyrsiau llawn amser Ysgol a Choleg

Dod o hyd i gwrs


Addysg Uwch

 • BA (Anrh) Actio
 • BMus (Anrh) Cerdd
 • BA (Anrh) Celfyddydau Perfformio
 • BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol
 • MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio
 • MA Theatr Gerddorol
 • MA Perfformio Opera

Dod o hyd i gwrs AU

Mae tua 30%
o raddedigion yn y Celfyddydau Perfformio yn y DU yn gweithio ym maes y Celfyddydau, Dylunio neu’r Cyfryngau o fewn chwe mis ar ôl graddio.
(What do graduates do? HESCU, 2015)Ewch ati i rwydweithio

Mae rhwydweithio a chlywed rhywbeth ar lafar yn arbennig o bwysig ar gyfer gyrfaoedd yn y Celfyddydau Perfformio. Gwnewch yr ymdrech i ddod i adnabod pobl a busnesau, wyneb yn wyneb a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol. Lluniwch rwydwaith o gysylltiadau er mwyn gwerthu eich hun a’ch syniadau.

Mae dros hanner (56%)
o weithlu'r cyfryngau creadigol wedi dod o hyd i'w swyddi presennol drwy rwydweithiau anffurfiol yn y DU.
(Creative Skillset, 2014)

Ewch i gael profiad!

Trefnwch i gael cymaint o brofiad gwaith â phosibl.Beth am fod yn hunangyflogedig?

Er mwyn dechrau ar yrfa o’ch dewis chi yn y Celfyddydau Perfformio, efallai y bydd angen i chi fod yn hunangyflogedig. Yn y meysydd cerddoriaeth, perfformio a chelfyddydau gweledol y mae’r gyfran uchaf o swyddi hunangyflgoedig. Mae dros 7 o bob 10 o swyddi yn hunangyflogedig.
(Yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, 2014)

Mae 67% o bobl sy’n gweithio mewn swyddi sain a cherddoriaeth yn y DU yn gweithio’n llaw-rydd (Creative Skillset, 2014)

Yng Nghymru mae oddeutu 1/2 o'r bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol wedi gwneud gwaith di-dâl
(Creative Skillset, 2014)


Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Actor

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Gwybod mwy am y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru

Golwg ar y Diwydiannau Creadigol

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English