GYRFAOEDD MEWN
TRIN GWALLT A HARDDWCH

Oes gennych chi ddawn artistig? Ydych chi'n hoffi cwrdd â phobl, a'u helpu i deimlo'n dda?

Efallai y bydd y diwydiant Trin Gwallt a Harddwch yn addas i chi.


Mae bron i
12,000
o bobl yng Nghymru yn gweithio yn y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch.
(Working Futures,
2012-2022)

Mae
Trin Gwallt a
Harddwch yn ychwanegu


£187 miliwn

at economi Cymru bob blwyddyn.
(Skills Active/Habia 2014)


Bydd
angen
dros
5,500
o recriwtiaid newydd (4000 Trinwyr
gwallt a Barbwyr) yng Nghymru erbyn 2022 .
(Working Futures,
2012-2022)


2,500
o brentisiaid Gwallt a Harddwch yn hyfforddi yng Nghymru bob blwyddyn
(Ystadegau Cymru
2015)Mae'r diwydiant Trin Gwallt a Harddwch angen pobl:

 • sydd â sgiliau cyfathrebu gwych
 • sy'n greadigol
 • sy'n barod i ddysgu
 • sydd ag angerddat eu gwaith


DECHRAU ARNI


Astudiaethau galwedigaethol

Gallwch gymryd pynciau galwedigaethol yn yr ysgol neu'r coleg.
Cyrsiau fel:

Trin Gwallt a Barbro Tystysgrif Lefel 1
Diploma CGC (NVQ) Lefel 2 mewn Therapi Harddwch
Diploma CGC (NVQ) Lefel 3 Trin Gwallt


Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Mae llawer o bobl yn hyfforddi drwy raglenni prentisiaeth:

 • Hyfforddeiaethau
 • Prentisiaeth Sylfaenol Lefel 2
 • Prentisiaeth Lefel 3
 • Prentisiaeth Uwch Lefel 4

Cyrsiau fel:

Trin Gwallt a Barbro Tystysgrif CGC (NVQ) Lefel 1
Prentisiaeth Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Trin Gwallt
Prentisiaeth Lefel 2 mewn Barbro
Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwasanaethau Ewinedd

Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i Gwrs


Cymwysterau Uwch

Gallwch hefyd fynd ymlaen i astudio am gymwysterau uwch fel:

 • Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch a Diplomâu HND/HNC
 • Gradd Sylfaen
 • Gradd

Cyrsiau fel:

HNC Rheolaeth Gwallt a Harddwch
HND Rheolaeth Sba, Gwallt a Harddwch
Rheolaeth Sba Rhyngwladol BSc (Anrh)
Therapi Harddwch a Rheolaeth Sba (HND, Diploma a Gradd Sylfaen)
HND Colur arbenigol
Rheoli Therapi Harddwch Gradd BA (Anrh)

 

Dod o hyd i gwrs Addysg Uwch


3 o bob 5
o gyflogwyr Trin Gwallt a Harddwch yn credu ei bod yn bwysig cyflogi staff sydd â sgiliau yn y Gymraeg.
(Skills Active/ Habia, 2014)Byddwch yn barod
am dipyn o
gystadleuaeth. Mae tua
18 o ymgeiswyr
ar gyfer pob
Prentisiaeth

fel arfer.
(Gyrfa Cymru, 2014)

Mae trinwyr
gwallt yn ennill rhwng
£12,500 a £20,000 Gall y rhai sy'n anelu'n uchel ennill mwy na £30,000
(Cascaid, 2016)


 

ERIOED WEDI YSTYRIED GWEITHIO I CHI EICH HUN?

Mae 5% o bobl yn y Diwydiant Gwallt a Harddwch yn hunangyflogedig.

Cael gwybod mwy am weithio i chi eich hun.


 


Caitlin, Steilydd Gwallt wedi Graddio

Marcus, Barbwr

Saesneg yn unig

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English