Rydym wedi gwneud rhai newidiadau

Mae'r 'Proffil Cyfleoedd' wedi symud i wneud 'Eich Proffil' newydd

'Eich Proffil' wedi edrych yn cael golwg debyg a’r un temlad a’r un presennol gyda adrannau ychwanegol.

Y gwahaniaeth mwyaf yw y byddwch yn cwblhau adrannau perthanasol “Eich Proffil” i gefnogi unrhyw newidiadau I’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau neu Twf Swyddi Cymru. O’r blaen byddech wedi defnyddio “Proffil Cyfleoedd” am hwn. Bydd holl gwybodeth sydd eisioes wedi’I chadw ym Mhfoffil Cyfleoedd yn cael eu trosglywddo’n awtomatig i adrannau perthnasol “Eich Proffil” felly ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei cholli and fydd dim angen dechrau or’ dechrau eto.

Manteision y newid:

  • Dylai’r proffil newydd weithio’n llawer cyflymach na’r rhai blaenorol
  • Mae gan y proffil newydd haen ddylunio ymatebol, felly bydd yn rhoi profiad llawer gwell i ddefnyddwyr ar ffonau symudol neu lechi
  • Bydd angen llenwi dim ond un proffil canolog
  • Y proffil sengl hwn fydd y lleoliad canolog a fydd yn cadw gwybodaeth ar gyfer mannau eraill o’r safle megis adeiladydd CV, ceisiadau'r Prosbectws Ardal Gyffredin, Cynllun Llwybrau Dysgu a cheisiadau ar gyfer Swyddi Gwag, fel na fydd angen i chi ddyblygu gwybodaeth.

Ewch i'ch Proffil >

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English