Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

OA1 icon

Meddwl am eich opsiynau


Ydych chi angen gwybod mwy am bethau fel cymwysterau, hyfforddiant ac addysg?

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni i wybodaeth a chyngor ar lawer o bynciau gwahanol.

Divider

courses-op.jpgCyrsiau a phynciau

Rhan-amser, amser llawn, dysgu o bell, ar-lein, dosbarthiadau nos a mwy...  Beth rydych eisiau dysgu? Sut rydych eisiau ei ddysgu? Beth rydych eisiau dysgu?

qual-op.jpgCymwysterau

Tystysgrifau, gwobrau, cymwysterau. Maen nhw'n profi beth rydych yn ei wybod a beth allwch ei wneud. Oes angen i chi ddeall sut maen nhw'n gweithio?

 


work-op.jpgGwaith

Mae pob math o waith am gyflog, gwaith gwirfoddol a phrofiad gwaith ar gael. Gadewch i ni eich helpu i ddeall yr opsiynau sydd ar gael i chi.

education-op.jpgBywyd gwaith

Mae gennym rai ffeithiau a chyngor am amrywiaeth o faterion gwaith a bywyd.


educationSmall.jpgAddysg

Yn yr ysgol, y coleg neu'r brifysgol ac yn meddwl am astudio? Bydd y wybodaeth hon yn helpu i egluro pethau.

Training.jpgHyfforddiant

Oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddiant neu brentisiaethau? Mae'r opsiynau gwahanol yn cael eu hesbonio yma.


Options-14-16-18.jpgDewisiadau yn 14, 16 a 18 oed

Mewn addysg? Gadewch i ni roi gwybodaeth a chyngor i chi wneud dewis da.

Volunteering_20120730114224.jpgGwirfoddoli

Mae helpu a chefnogi pobl eraill yn gallu rhoi llawer o foddhad. Hefyd, gall roi'r sgiliau a'r geirdaon sydd eu hangen arnoch i gael swydd.


WorkingForYourself.jpgGweithio i chi'ch hun

Ydych chi'n ystyried gweithio i chi'ch hun? Oes gennych syniad busnes da? Cymerwch olwg ar y wybodaeth hon i roi cychwyn arni.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English