Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

CM2 icon

Gwneud eich gorau

 

Ydych chi'n gwybod ble i chwilio am swyddi? Ydych chi'n barod i 'werthu' eich hun? 

Dyw cyflogwyr ddim bob amser yn hysbysebu eu swyddi yn yr un modd neu yn yr un lleoedd. Mae'n bwysig cael gwybod sut i edrych a ble i edrych. Pan fyddwch wedi dod o hyd i gyfle, gadewch i ni eich helpu i baratoi i gael y swydd.

Divider

Dod o hyd i swydd

Gwaith anodd yw dod o hyd i swydd, ond gallwch wneud llawer o bethau i gael y siawns orau i lwyddo. Mae’n debyg y byddwch yn gwneud llawer o ymholiadau cyn cael unrhyw lwyddiant ond daliwch ati!

Ceisiwch gadw’ch ffocws a dilyn ein cyngor ar chwilio am swyddi.

Darganfyddwch sut mae cyflogwyr yn recriwtio a sut i wneud y gorau o’ch cysylltiadau ac unrhyw gymorth sydd ar gael.


 

Gwneud pethau:

undefinedCM1 Apprenticeshipsundefined


Cyflwyno’ch hun yn dda - cael y swydd

Er mwyn cael y swydd rydych ei heisiau, rhaid i chi gyflwyno’ch hunan yn y ffordd orau sy’n bosibl. Bydd rhaid i chi wneud hyn -
  • Ar bapur - drwy geisiadau a CVs a bod yn glir ac yn bositif amdanoch chi’ch hun bob amser
  • Yn y cnawd - yn ystod cyfweliadau drwy wisgo’n dda a bod mor hyderus â phosibl
Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o sut mae pobl yn eich ‘gweld’ i lwyddo yn eich gyrfa.
Gwneud pethau:

undefinedundefinedundefined

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English