Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

OA3 icon

Chwilio am swyddi a chyrsiau

 


Bydd yr adran hon yn eich helpu i ymchwilio i yrfaoedd, chwilio am gyfleoedd neu ddod o hyd i gwrs.


Divider

Try our search now 


undefined 

Defnyddiwch ein chwiliad gyrfaoedd i gael y manylion i gyd am swydd neu yrfa.  Darllenwch wybodaeth a gwylio fideos am bobl go iawn yn y gwaith. Byddwch yn darganfod.

 • Ble mae’r swyddi gwag?
 • Beth mae’r swydd yn ei gynnwys?
 • Pa sgiliau a nodweddion sydd eu hangen arnoch?
 • Faint o gyflog byddwch yn ei ennill? 

Divider
Chwilio am gyfle botwn 
Search vacancies screen OA3 Gwelwch ein cyfleoedd cyfredol. Sylwch fod rhai o’r cyfleoedd yn yr adran hon i rai 16 i 24 oed yn unig. Byddwch yn gallu gweld:

 • Swyddi gwag a phrentisiaethau
 • Prentisiaethau sydd ar gael trwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau
 • Cyfleoedd trwy Dwf Swyddi Cymru 
Divider

Chwilio am gwrs botwn 


Defnyddiwch Cyrsiau yng Nghymru i ddod o hyd i gwrs rhan-amser neu amser llawn ar unrhyw lefel. Mae’n cynnwys cyrsiau sy’n cael eu cynnig gan:

 • Ysgolion a Cholegau
 • Prifysgolion
 • Addysg gymunedol 
 • Cwmnïau preifat.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English