Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

SA1 icon

Cadw'ch cymhelliad 

 

Faint o gymhelliant sydd gennych heddiw? Pa mor ysbrydoledig rydych chi'n teimlo ar hyn o bryd? 

Rydym i gyd yn gweithio'n well pan deimlwn yn bositif a phan fydd llawer o gymhelliant gennym. Dyw gwaith a dewisiadau gyrfa ddim yn hawdd ar hyn o bryd - mae cystadleuaeth frwd! Drwy weithredu, a chymryd camau bach, cewch deimlo bod gennych fwy o reolaeth dros eich dyfodol a theimlo'n fwy positif amdano. Gwyliwch y fideos hyn i gael syniadau am sut mae people eraill wedi cymryd camau positif. 

Divider


Beth amdanoch chi?

Call to action to do list icon

Mae’r bobl hyn wedi gwneud rhywbeth i’w helpu i gynllunio eu dyfodol. Os ydych eisiau rhoi cychwyn arni, gofynnwch y cwestiynau hyn i chi’ch hun.

  • Pryd rydych yn teimlo’n hapus neu’n frwdfrydig?
  • Beth hoffech ei wneud pe baech yn gwybod na fyddech yn methu?
  • Beth oeddech eisiau bod pan oeddech yn iau?
  • Beth hoffech ei wneud yn dda?
  • Beth sy’n bwysig iawn i chi nawr?
Bydd ysgrifennu nodyn am y pethau hyn yn ddefnyddiol. Beth am siarad â rhywun rydych yn ymddiried ynddo a rhannu’ch gobeithion a breuddwydion gyda nhw.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English