Sgwrsiwch â'ch Cynghorydd Gyrfa

Mae'r dudalen hon yn eich galluogi i sgwrsio â'ch Cynghorydd Gyrfa drwy ddefnyddio Sgwrsio Nawr.

Os byddwch chi'n gadael y dudalen hon, bydd y botwm sgwrs ar-lein ddim yn gweithio mwyach.

Os hoffech chi sgwrsio gyda Chynghorydd, dechreuwch y sgwrs cyn symud i ffwrdd. Gallwch ddefnyddio'r URL a roddir gan eich ysgol, neu'r botwm yn ôl ar eich porwr i ddychwelyd i'r dudalen hon.

 


Cefnogi eich plentyn gyda'i dewisiadau gyrfa

Bydd eich plentyn yn gwneud penderfyniadau pwysig yn ystod eu hamser mewn addysg. 

Gall Gyrfa Cymru eich cefnogi chi a'ch plentyn i:

  • wneud y dewisiadau cywir i'w helpu i gyrraedd eu huchelgais
  • benderfynu beth sydd orau iddi nhw o ran addysg belach neu uwch
  • gael syniadau am wahanol swyddi a phrentisiaethau
  • ddod i wybod mwy am fyd gwaith 

Mae ein gwefan yn llawn gwybodaeth, offer ac adnoddau i'ch helpu chi a'ch plentyn.

Am fwy o wybodaeth am sut i helpu eich plentyn edrychwch ar  lyfryn Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid.

 


 

Cyngor gan gyflogwyr - sgiliau ac awgrymiadau cyfweld

Sgiliau mae cyflogwyr eisiau

Awgrymiadau cyfweld

Awgrymiadau ysgrifennu CV

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English