Partneriaethau Busnes Gyrfa Cymru yn ffynnu yn ysgol arbennig Glyn Ebwy

Mae cymdeithas dai leol wedi darparu gweithdai cyfweld ar gyfer Ysgol Arbennig Pen y Cwm trwy ddefnyddio platfform Cyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) newydd Gyrfa Cymru.


Cynhaliwyd y digwyddiad yn Ysgol Arbennig Pen y Cwm yng Nglyn Ebwy, ar y cyd rhwng Gyrfa Cymru a Chymdeithas Tai Calon, gan ddefnyddio’r gwasanaeth CAB a lansiwyd yn ddiweddar.

Bu wyth o ddisgyblion blwyddyn 13 yn rhan o’r gweithdy cyfweld rhyngweithiol, gan baratoi llythyrau cais cyn mynychu cyfweliadau ffug gyda staff Tai Calon a oedd yn seiliedig ar y llythyrau hynny.

Dyma’r digwyddiad rhanbarthol cyntaf a gynhaliwyd ers lansiad y Gyfnewidfa Addysg Busnes (CAB), sydd wedi’i gynllunio i alluogi cyflogwyr i weithio’n uniongyrchol gydag ysgolion er mwyn darparu profiadau unigryw i fyfyrwyr.

Gwnaeth staff Pen y Cwm ddefnydd o borth sgiliau CAB i gysylltu â’r cyflogwr lleol, Tai Calon.Rhagdybir y bydd dros 13,000 o gyflogwyr wedi cofrestru gyda CAB unwaith y bydd yn cael ei weithredu’n llwyr, gan gynnig miloedd o gyfleodd newydd ac unigryw i fyfyrwyr.

 

Dywedodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Y digwyddiad CAB hwn yw’r cyntaf o’i fath, ac mae wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau hanfodol ac i wella eu cyflogadwyedd, gan eu paratoi i adael addysg llawn amser."

“Ein nod yw hwyluso cyfleoedd i gysylltu â chyflogwyr, fel bod modd i ddisgyblion gamu i fyd gwaith gyda phrofiad gwerthfawr yn gefn iddynt."

“Mae’r CAB yn adnodd pwysig sydd wedi’i gynllunio i fod yn offeryn i hybu cysylltiadau gyda chyflogwyr o’r cyfnod cynnar."

Gwasanaeth ar gyfer Cymru gyfan yw Gyrfa Cymru sy’n cynnig cyngor, awgrymiadau a chanllawiau gyrfa yn rhad ac am ddim i bobl o bob oed sy’n gobeithio dechrau cyflogaeth llawn amser neu ran amser, cynlluniau gwaith, prentisiaethau, neu brofiad gwaith, er mwyn iddynt ennill sgiliau a gwella eu cyfleoedd gwaith.

Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

icon  Eich Cynghorydd Cyswllt
Busnes

Dod o hyd i'ch Cynghorydd Cyswllt Busnes Rhanbarthol 

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English