Digwyddiad Swyddi Gwag Byw

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac yn pendroni beth i'w wneud â'ch dyfodol?

Live Vacancy Event

Yna dewch i'n DIGWYDDIAD SWYDDI GWAG BYW

Dyddiad: : Dydd Iau 21 Mehefin

Lleoliad: : Hamdden Sue Noake, Ystrad Mynach

Amser: : 10yb – 2.30yp  

Rydym yn ymuno â  Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddod ag amrywiaeth o gyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant ynghyd mewn Digwyddiad Swyddi Gwag Byw yn Ystrad Mynach, Caerffili.

Gyda thua 50 o gwmnïau o bob cwr o'r rhanbarth yn bresennol yn y digwyddiad undydd, cewch gyfle i gwrdd â chyflogwyr wyneb yn wyneb ac i gael gwybod am Hyfforddiant, Prentisiaethau, Prentisiaethau Uwch a swyddi.  

Estynnir gwahoddiad i ysgolion o bob cwr o Gaerffili, ond bydd y digwyddiad hefyd yn agored i aelodau o'r cyhoedd sydd am wybod mwy am Brentisiaethau a Dysgu Seiliedig ar Waith.

Pwy fydd yn y digwyddiad?

Bydd tua 50 o gwmnïau a sefydliadau o amrywiaeth o sectorau yn bresennol i gwrdd â chi wyneb yn wyneb ac i ddweud wrthych am yrfaoedd a swyddi nad ydych, efallai, wedi'u hystyried o'r blaen.  Efallai y bydd gan rai cyflogwyr swyddi gwag a phrentisiaethau y gallwch wneud cais amdanynt ar y dydd. 

Cewch gyfle hefyd i gwrdd â Chynghorwyr Gyrfa Cymru i gael gwybod mwy am Brentisiaethau, Prentisiaethau Uwch a Dysgu Seiliedig ar Waith.

Swyddi go iawn, cyfleoedd go iawn.

Wedi'i drefnu ar y cyd â  Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i marchnata@gyrfacymru.com neu ffoniwch 0800 028 4844.

 

.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Canllaw chwalu'r chwedlau am brentisiaethau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English