Dewch i drafod Gyrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol - Y Sector Dylunio

Dewch i drafod Gyrfaoedd mewn Diwydiannau Creadigol - Y Sector Dylunio.

Ymunwch â’n Gweminar byw!

Mae Gyrfa Cymru yn eich gwahodd i ymuno â gweminar byw i ddarganfod mwy am yrfaoedd yn y sector dylunio.

Dydd Iau 26 Medi, 2019

11:20 am - 11:50 am  - Sesiwn Saesneg

12:20 pm - 12:50 pm  - Sesiwn Gymraeg
 


Ar gyfer disgyblion sy'n astudio Technoleg Dylunio neu bynciau Creadigol eraill.

Bydd y disgyblion yn dysgu am: -

  • Gwerth astudio pynciau creadigol; 
  • Yr ystod o wahanol rolau yn y sector dylunio; 
  • Pa yrfaoedd y gallai astudio Technoleg Dylunio neu bynciau creadigol eraill arwain atynt; 
  • Dylunio'n dod yn fwy digidol; 
  • Rhai o'r swyddi / cwmnïau yn y sector dylunio; 
  • Y sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i weithio yn y sector; 
  • Llwybrau mynediad a'r gobaith am swydd ar gyfer rhai rolau yn y sector. 

Yn ystod y weminar, bydd disgyblion yn clywed gan wahanol sefydliadau yn y sector gan gynnwys Storm and ShelterDo Digital a T.Richard Jones.

Bydd y sesiwn yn cynnwys ffilmiau byr, thrafodaethau stiwdio a bydd cyfle i ddisgyblion anfon cwestiynau i'r panel.

Bydd y gweddarllediad yn para oddeutu 35 munud. I dderbyn dolen i'w wylio'n fyw ar YouTube, e-bostiwch ask@careerswales.com gyda 'Linc Gweminar Sector Creadigol' yn y pwnc.

 


Oes cwestiwn gyda chi i’r panel?

Cyflwynwch gwestiynau ymlaen llaw neu ar y diwrnod trwy e-bostio ask@careerswales.com
 
Cliciwch yma i wylio'r Gweminar 

Methu mynychu'r sesiwn yma?  Peidiwch ag anghofio cadw llygad am gwe-ddarllediadau yn y dyfodol ar Iechyd, Gwyddor Data, Twristiaeth, Adeiladu, Manwerthu, Bwyd a Diod, Bwyd a Ffermio, Cymraeg yn y Gweithle a Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English