Newyddion a Digwyddiadau

Yma cewch wybodaeth am ein newyddion diweddaraf a'n digwyddiadau.

Newyddion


Ffrindiau o Ysgol Basaleg yn ennill prentisiaethau Lloyds gyda chymorth rhaglen Dosbarth Busnes   

Mae dwy ffrind 16 mlwydd oed, sy'n gyn-ddisgyblion o Ysgol Basaleg, wedi cael cynnig prentisiaethau gyda Banc Lloyds, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng y busnes a'r ysgol.

15/03/18Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth   

Croesawodd Prifysgol Aberystwyth ddisgyblion o bob ysgol uwchradd yng Ngheredigion ddydd Mawrth 27 Chwefror, ar gyfer digwyddiad sgiliau a gyrfaoedd rhyngweithiol.   

27/02/18Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Hafod Lon   

Llwyddiant arbennig i un o ysgolion uwchradd Gwynedd wrth iddi ennill gwobr fawreddog Marc Gyrfa Cymru.    

20/02/18Gyrfa Cymru yn cydweithio â Nissan i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr   

Cafodd y genhedlaeth nesaf o arloeswyr ifanc talentog eu herio mewn digwyddiad gan Gyrfa Cymru i annog gyrfaoedd STEM.      

20/02/18Entrepreneuriaid ifanc yn cael eu rhoi ar brawf yn nigwyddiad CRE8 Dosbarth Busnes   

Mae timau o ddisgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion lleol wedi cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad gan Gyrfa Cymru a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.  

05/02/18Gweinidog yn penodi Dau Aelod i Fwrdd Gyrfa Cymru 

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi ei bod wedi penodi Liz Harris a Emma Richards yn Aelodau o gwmni Career Choices Dewis Gyrfa Ltd, sy’n masnachu fel Bwrdd Gyrfa Cymru.

30/01/18Profiad sy'n gweddu i bawb: Gyrfa Cymru yn treialu model newydd i ymgysylltu â chyflogwyr  

Mae disgyblion yng Nghymru ar fin manteisio ar lwyfan newydd a fydd yn cysylltu miloedd o gyflogwyr Cymreig ag ysgolion, er mwyn hwyluso'r cyfleoedd parhaus sydd ar gael i ymgysylltu â chyflogwyr.

23/01/18Ffair Gyrfaoedd Wythnos Canlyniadau yn helpu Abigail i gael ei swydd gyntaf gyda Hugh James  

Cafodd Abigail King swydd ragorol fel Gweinyddwr Ffeiliau gyda Hugh James yng Nghaerdydd gyda chymorth Gyrfa Cymru. 

15/11/17Gyrfa Cymru yn dathlu ei Ymrwymriad i’r Cyflog Byw  

Mae’n bleser gan y Sefydliad Cyflog Byw gyhoeddi Bod Gyrfa Cymru wedi’i achredu heddiw fel cyflogwr Cyflog Byw.

09/11/17 

Prentis o Dredegar ar y llwybr cywir i ddilyn gyrfa ddisglair ym maes darlledu  

Mae prentis o Dredegar a gafodd gryn drafferth i ddarganfod rhywbeth a oedd yn tanio ei ddychymyg ar y trywydd cywir i ddilyn gyrfa ym maes darlledu ar ôl cael cymorth ac arweiniad gan Gyrfa Cymru.

07/11/2017


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Friars

Mae Ysgol Uwchradd yng Ngwynedd wedi cyrraedd y nod ar ôl ennill Marc Gyrfa Cymru am yr ail dro.

23/10/2017Gyrfa Cymru yn croesawu aelodau newydd o'r bwrdd

Mae Gyrfa Cymru wedi cyhoeddi bod athro prifysgol, hyfforddwr gweithredol a swyddog gweithredol digidol wedi'u penodi yn aelodau o'i fwrdd.

06/10/2017


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English