Ymholiadau cyfryngau

Am ymholiadau cyfryngau cysylltwch os gwelwch yn dda â:

Jodie Phillips, Lizzy Roberts and Hannah Forde yn Golley Slater.

Ffôn: 02920 786054

Gall ymholiadau hefyd gael eu hanfon at: careerswales@golleyslater.co.uk

 

A fyddech cystal a rhoi manylion llawn eich cais a'ch gwybodaeth cyswllt. Mae'r ymholiadau hyn yn mynd i gyfrif e-bost sy'n cael ei fonitro yn ystod oriau swyddfa yn y DU yn unig.

Ar gyfer galwadau ffôn y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa neu ar benwythnosau, cysylltwch os gwelwch yn dda â 07799 582755.

Os nad yw eich ymholiad yn ymwneud â'r cyfryngau gweler ein tudalen gyswllt

Gweler ein tudalen logos y cwmni ar gyfer canllawiau a chaniatâd i ddefnyddio ein logo.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English