Logos y cwmni

Dyma rai canllawiau a chyngor arfer da os ydych yn dymuno lawrlwytho ein logos i’w defnyddio ar eich gwefan, mewn cyhoeddiadau printiedig neu gyflwyniadau.


Gofyn am ein caniatâd

Cysylltwch os gwelwch yn dda ag Adran Farchnata Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844 / marketing@careerswales.com am ganiatâd i ddefnyddio ein logo yn eich deunyddiau.

 
Cysylltu â’n gwefan

Pan fyddwch yn defnyddio ein logo ar eich gwefan neu gyfathrebiadau electronig, gofynnir i chi roi cyswllt o’r logo i hafan ein gwefan, sef www.gyrfacymru.com

Safle

Rhaid gosod ein logo ar gefndir gwyn neu niwtral i ffwrdd o annibendod ac ymyl y dudalen.

Gosodiad

Peidiwch â gosod ein logo ar liwiau gwrthgyferbyniol. Os oes rhaid i chi ddefnyddio’r logo ar gefndir amryliw, gofynnir i chi ddefnyddio’n logo du/gwrthdroëdig. Pan fyddwch yn defnyddio’r logo du/gwrthdroëdig, peidiwch â’i osod ar gefndir sy’n rhy olau, rhy dywyll neu’n rhy anniben.

Peidiwch â 

Throi’r logo neu newid y lliwiau o gwbl. Newid maint y logo trwy ehangu neu wrthdynnu’r corneli - bydd y logo yn colli ei siâp a bydd hi’n anodd cydnabod mai logo Gyrfa Cymru yw eNewid neu addasu ein logo trwy ychwanegu cysgodion, boglynwaith, arlliwio ac ati.

Lawrlwytho logos

Dewiswch y logo Gyrfa Cymru rydych am ei lawrlwytho.   

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English