Iaith Gymraeg

Mae Gyrfa Cymru yn credu bod cynnig gwasanaethau i’r cyhoedd yn eu dewis iaith yn arfer da ac mae wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.  

Paratowyd ein Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â chyfarwyddyd Comisiynydd y Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. 
Mae’r cynllun hwn yn amlinellu sut y bydd Gyrfa Cymru yn darparu:

 

  • Gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd yng Nghymru 
  • Cyfleoedd sy’n annog ac yn hwyluso defnydd dewis iaith y gweithiwr yn y gweithle.

 

Darllenwch ein Cynllun Iaith Gymraeg

Darllenwch ein Adroddiad Monitro Cynllun yr Iaith Gymraeg (PDF, 718KB, bydd y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd)

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English