Cysylltu â ni

Cewch gysylltu â ni yn Gyrfa Cymru trwy un o'r opsiynau hyn:

Ffôn

Am wybodaeth a chyngor ar swyddi, gyrfaoedd, dysgu neu hyfforddi, ffoniwch ni ar 0800 028 4844

Mae llinellau’n agored 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, 9am tan 4.30pm dydd Gwener. 

O ffôn symudol

Os byddwch yn ffonio ar eich ffôn symudol byddwn yn eich ffonio’n ôl am ddim.

Mae llinellau’n agored 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, 9am tan 4.30am dydd Gwener. 

 

Sgwrs Ar-lein

Sgwrsiwch i gynghorydd gan ddefnyddio negeseuon ar unwaith 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, 9.00 tan 4.30 ddydd Gwener.

 

E-bost

E-bostiwch eich ymholiad neu’ch cwestiwn ac fe atebwn o fewn 2 ddiwrnod gwaith.   

Dilynwch ni ar:

Cyn ichi ffonio

Gan bod galwadau’n gallu cymryd hyd at 30 munud, dyma rai awgrymiadau cyn ichi ffonio:

  • meddyliwch am beth y byddech chi’n hoffi siarad
  • gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o amser ar gyfer yr alwad

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English