Gweithio gydag ysgolion a cholegau

Allech chi roi amser i siarad â phobl ifanc? 

Cewch helpu pobl ifanc i ddysgu mwy am y byd gwaith er mwyn eu paratoi i weithio i chi yn y dyfodol. 

Gallwn eich helpu i wneud y cyswllt cyntaf a datblygu partneriaethau gydag ysgolion a cholegau.

Drwy gymryd rhan, gallwch helpu i arfogi person ifanc gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i gael swydd a chadw’r swydd.  

Byddwch yn:

  • Diogelu’ch busnes at y dyfodol  
  • Cefnogi economi Cymru 
  • Codi proffil eich busnes 

Rydym yn ceisio sicrhau bod gan bob ysgol a choleg bartneriaeth effeithiol gyda chyflogwyr. Bydd y partneriaethau hyn yn rhoi’r ysbrydoliaeth, ysgogiad, gwybodaeth a’r profiadau i bobl ifanc i’w helpu i gyflawni eu potensial.

Cymryd rhan:

Gweithio gyda'r gweithlu genhedlaeth nesaf

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English