Cymorth diswyddiad

Redundancy

Rydym yn darparu gwasanaeth cymorth diswyddiad proffesiynol am ddim i’r rhai sy dan fygythiad o ddiswyddiad.  

Gallwn:

  • Ddarparu cyngor a chyfarwyddyd rheoli gyrfa 
  • Adnabod ffynonellau cyllid posibl 
  • Darparu gwybodaeth ar gyfleoedd gwaith 
  • Help gyda CV, cwblhau ffurflenni a llythyrau cais   

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. 

Cyllid ReAct

Mae dau becyn ReAct a all helpu os ydych yn cyflogi person sydd wedi’i ddiswyddo.

Cefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr
• Hyd at £3,000 fel cyfraniad tuag at gostau cyflogau

Cefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr 
• Hyd at £1,500 tuag at gost hyfforddiant sy’n gysylltiedig â swydd

Cewch ymgeisio am Gefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr ar ei ben ei hun, neu gyda Chefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr. 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English