Cyflogaeth a deddfwriaeth

Mae cyfle cyfartal yn y gwaith yn bwysig. Mae Deddfwriaeth yn sicrhau bod pobl yn cael eu cyflogi, eu talu, eu hyfforddi a’u dyrchafu oherwydd eu sgiliau, eu galluoedd a sut maen nhw’n perfformio eu swydd.

Dyma drosolwg cryno o’r ddeddfwriaeth a allai effeithio arnoch.

 

 

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English