Chwilio am Gwrs

Cewch ddefnyddio'r chwiliad cyrsiau Ôl-16 i ddod o hyd i gyfleoedd sydd o ddiddordeb i chi. Cewch wneud cais am gwrs yn eich dewis ysgol neu goleg unwaith i chi ddarganfod cyrsiau yr hoffech ymgeisio amdanyn nhw.

Ble rydych eisiau astudio?

Chwiliwch am cyrsiau ar ôl Rhanbarth, Ardal, Darparwr Dysgu neu God Post. Rhowch naill ai Rhanbarth, Cod Post neu Darparwr Dysgu.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English