Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Ariannol

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn edrych ar y ffyrdd y gallwch ddysgu am gyllid, pam ei fod yn bwysig a lle y gallai eich arwain.

Beth ydy addysg gyllidol?

Gall addysg gyllidol dysgu chi am arian: sut i'w gael, sut i ofalu amdano a sut i gynllunio at y dyfodol.

In eich ysgol, fe allai gael ei alw yn:

 • Fy Arian.
 • Cyllid Personol.
 • Astudiaethau Ariannol.
 • Lles Economaidd.
 • Gallu Cyllidol.
 • Arian a Medrau Cyllidol.

Fe allech dderbyn gwersi ar wahân, neu fe allech ddysgu am gyllid fel rhan o bwnc arall - addysg Bersonol, Gymdeithasol, Iechyd ac Economaidd (PSHE), mathemateg neu ddinasyddiaeth, er enghraifft.

Fe ddysgwch am bethau fel:

 • ennill
 • cynilo
 • benthyca
 • gwario
 • risg
 • yswiriant
 • cynllunio.

Pam mae'n bwysig?

Mae addysg gyllidol yn bwysig oherwydd medr eich cynorthwyo i ddatblygu'r sgiliau i reoli'ch arian mewn bywyd bob dydd. Mae angen i chi ofalu am unrhyw arian sydd ganoch, a chynilo ar gyfer pethau y byddwch am eu prynu.

Pan fyddwch yn gadael cartref, mynd i goleg neu gael swydd, bydd angen sgiliau arian arnoch. Er enghraifft, bydd angen i chi gynilo ar gyfer pethau fel set deledu, gwyliau, cerbyd neu'r blaen-dâl ar dy. Fe allech chi fod angen benthyca arian i ryw ddiben. Mae'n debyg y bydd ganoch gyfrif banc, cerdyn credyd, yswiriant car ac o bosib morgais.

Hefyd, fe allech chi fagu diddordeb mewn gyrfa ym myd cyllid neu fusnes. Gall addysg gyllidol eich helpu ar eich ffordd. Serch hynny, gall addysg gyllidol hefyd eich cynorthwyo mewn ystod llawer eangach o yrfaoedd.

Ble allai hyn arwain?

Mewn rhai meysydd, fe allech chi gymryd cymhwyster ar wahân mewn cyllid personol.

Er enghraifft, gallech ennill cymhwyster a elwir Sgiliau Arian a Chyllid ar lefel 1 neu 2.

Neu, gallech wneud y Dyfarniad lefel 1 neu'r Dystysgrif lefel 2 mewn Cyllid Personol gan Ysgol Gyllid y Sefydliad Astudiaethau Cyllid. Byddwch yn astudio pethau fel:

 • beth ydy arian a sut gallwch ei gael
 • cadw rheolaeth o'ch arian
 • cael cymorth ariannol.

Ar lefel 3, fe allech wneud Tystysgrif/Diploma Ysgol Gyllid y Sefydliad Astudiaethau Cyllid mewn Astudiaethau Cyllidol. Basech yn dysgu am bethau fel:

 • anghenion ariannol
 • sut i gynllunio a rheoli arian
 • defnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau hyderus am arian
 • cynllunio a chyllidebu ar gyfer anghenion sy'n newid
 • sut mae darparwyr gwasanaethau ariannol yn gweithredu.

Gallech gymryd Tystysgrif Cyflwyniad i Warantau a Buddsoddiadau'r Sefydliad Siartredig dros Warantau a Buddsoddiadau (CISI) ar lefel 3. Mae'n darparu rhagolwg dros holl feysydd buddsoddi a rôl y gwasanaethau cyllidol yn economi'r Deyrnas Unedig.

Fe allech chi ennill cymwysterau cyllidol cyffredinol. Er enghraifft, gallech wneud TGAUau, Lefelau A neu gymwysterau eraill mewn Astudiaethau Busnes neu Economeg.

Gallai cyfrifeg Lefel A fod ar gael yn eich ysgol.

Gwybodaeth Bellach

Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Cyfeiriad 8 Eastcheap, London EC3M 1AE

Ffôn 020 7645 0600

E-bost clientservices@cisi.org

Gwefan www.cisi.org

ifs School of Finance

Cyfeiriad 8th Floor, Peninsular House, 36 Monument Street, London EC3R 8LJ

Ffôn 020 7444 7111

E-bost customerservices@ifslearning.ac.uk

Gwefan www.ifslearning.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English