Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Dysgu Sylfaen

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod Dysgu Sylfaen – beth yn union yw hynny, sut mae’n gweithio, a beth mae’n arwain ato.

Beth ydy Dysgu Sylfaen?

Rhaglen ddysgu wedi ei phersonoli ar gyfer rhai 14 i 19 oed ar lefel Mynediad neu lefel 1 ydy Dysgu Sylfaen.

Sut mae Dysgu Sylfaen yn gweithio?

Unwaith i chi gael eich argymell ar gyfer Dysgu Sylfaen, cewch gyfarfod gyda chynghorydd er mwyn penderfynu beth sydd orau i chi.

Byddwch yn dilyn rhaglen wedi ei phersonoli bydd yn cynnwys y canlynol, yn y gymysgedd iawn ar eich cyfer chi:

 • datblygiad personol a chymdeithasol
 • dysgu pwnc cysylltiedig â gwaith
 • medrau ymarferol mewn Saesneg, mathemateg a TGCh.

Ceir nifer o bynciau gwahanol a meysydd cysylltiedig â gwaith mewn Dysgu Sylfaen, gan gynnwys:

 • celf a dylunio
 • gweinyddu busnes
 • gofalu am anifeiliaid fferm
 • gofalu am blant
 • adeiladu
 • iechyd a phrydferthwch
 • manwerthu
 • teithio a thwristiaeth
 • cynnal a chadw cerbydau.

Y mae nifer mwy i ddewis ohonynt.

Byddwch yn gweithio ar lefel a chyflymdra sy'n addas i chi. Gallwch ennill credydau am gamau bach o ddysg a fedr gael eu cyfrif tuag at ddyfarniadau, tystysgrifau neu ddiplomau ar lefel Mynediad neu lefel 1.

Cewch wybodaeth, cyngor a chefnogaeth wrth wneud Dysgu Sylfaen. Ac fe gewch adolygiadau rheolaidd i weld sut ydych yn datblygu.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd faint o amser y treuliwch ar raglen Dysgu Sylfaen yn amrywio. Bydd yn dibynnu ar y man cychwynnol a'ch anghenion.

Cewch eich cefnogi a'ch annog i wneud un o'r pethau canlynol ar ôl cwblhau eich rhaglen Dysgu Sylfaen:

 • TGAUau
 • neu Brentisiaeth Lefel Ganolradd.

Neu, efallai y byddai'n well i chi symud ymlaen at:

 • gyflogaeth dan gymorth
 • byw annibynnol.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English