Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: NVQ (Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol)

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn cynnig braslun o beth yw NVQs.

Cyflwyniad

Cymwysterau sydd wedi eu seilio ar waith a chymhwysedd ydy'r Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ), ac maent ar gael yng Nghymru a Lloegr. Gallwch wneud NVQ mewn nifer o feysydd gwaith. Dyma ddim ond ychydig o enghreifftiau:

  • trin anifeiliaid, planhigion a thir
  • adeiladu
  • peirianneg
  • cludo
  • darparu gwasanaethau iechyd, cymdeithasol ac amddiffynnol

Y pwyntiau allweddol ynglyn â chymwysterau NVQ ydy:

  • ni fydd raid i chi sefyll arholiad terfynol
  • ar gyfer yr asesiadau, cewch eich arsylwi a'ch holi mewn sefyllfaoedd gwaith o ddydd i ddydd
  • cedwir tasgau ysgrifenedig i'r lleiafswm posib
  • nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran, nac anghenion mynediad penodol

Strwythur y Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ)

Gellir gwneud NVQ ar bum lefel, gyda lefel 5 yr uchaf.

Gallwch ddechrau ar y lefel sydd fwyaf addas i'ch anghenion. Os nad oes gennych unrhyw brofiad mewn swydd, gallwch ddechrau ar lefel 1 a symud ymlaen i lefel 2. Fe all rhywun mewn proffesiwn graddedig wella eu sgiliau drwy wneud NVQ lefel 5 wedi ei seilio yn y gwaith.

Lefel 1

Mae Lefel 1 fel cwrs sylfaen neu flasu. Drwy gwblhau'r lefel hwn, mae'n dangos fod y gallu ganoch i wneud tasgau arferol yn y gwaith.

Lefel 2

Mae Lefel 2 yn hafal i thua pedair TGAU. Drwy gwblhau'r lefel hwn, mae'n dangos fod y gallu ganoch i weithio ar eich pen eich hun, neu fel rhan o dîm, ac i gyflawni tasgau mwy cymhleth ac allan o'r cyffredin. Mae NVQ lefel 2 yn addas ar gyfer galwedigaethau lled-fedrus.

Lefel 3

Mae Lefel 3 yn hafal i thua dwy Lefel A. Drwy gwblhau'r lefel hwn, rydych yn dangos fod y gallu gennych i wneud ystod o dasgau cymhleth ac allan o'r cyffredin, yn aml wrth oruchwylio staff eraill. Mae NVQ Lefel 3 yn addas ar gyfer lefel technegydd a galwedigaethau crefft medrus.

Lefel 4

Mae Lefel 4 yn fras yn hafal i radd/Diploma Cenedlaethol Uwch. Drwy gwblhau'r lefel hwn, rydych yn dangos fod y gallu ganoch i wneud ystod eang o weithgareddau cymhleth, technegol neu broffesiynol mewn sefyllfaoedd gwahanol. Fel arfer bydd hyn yn cynnwys dyrannu adnoddau a'r rheolaeth o staff eraill, felly mae'n addas ar gyfer swyddi rheolaeth iau.

Lefel 5

Mae Lefel 5 yn fras yn hafal i gymhwyster ôl-raddedig. Drwy gwblhau'r lefel hwn, rydych yn dangos fod y gallu ganoch i weithredu egwyddorion sylfaenol a thechnegau cymhleth gydag ystod eang o weithgareddau gwaith. Fe all nifer o'r rhain fod yn annarogan eu natur. Mae NVQ Lefel 5 yn addas ar gyfer rheolwyr hyn sy'n gyfrifol am waith pobl eraill a'r dyrannu o adnoddau.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English