Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Bagloriaeth Saesneg (EBacc)

Crynodeb

Mae'r erthygl yn edrych ar fesur perfformiad y Fagloriaeth Seisnig, a gyflwynwyd yn 2010.

Yr EBacc

Mae'r Fagloriaeth Seisnig neu EBacc, yn fesur perfformiad arbennig yn Lloegr. Cafodd ei chyflwyno gyntaf yn nhablau perfformiad 2010. Nid yw'n gymhwyster ar wahân, ond yn hytrach mae'n ffordd o sicrhau bod rhai pynciau 'craidd' yn cael eu hastudio.

Mae EBacc wedi ei dylunio i alluogi pobl, fel rhieni ac athrawon, i weld faint o ddisgyblion sy'n cael gradd C neu uwch yn y pynciau academaidd craidd yng nghyfnod allweddol 4 (TGAU).

Nid yw'r EBacc yn orfodol, ond mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi targed o gael 90% o'r ysgolion sy'n eiddo i'r wladwriaeth i gynnig yr EBacc.

Pa bynciau mae'r EBacc yn eu cwmpasu?

Mae'r EBacc yn cynnwys:

  • Saesneg
  • mathemateg
  • hanes neu Ddaearyddiaeth
  • y gwyddorau
  • iaith

Sut ydych yn llwyddo yn yr EBacc?

Ar hyn o bryd, i gyflawni'r EBacc, mae'n rhaid i ddisgyblion gyflawni'r canlynol, o leiaf:

  • gradd A*-C mewn TGAU Saesneg iaith ac unrhyw radd mewn TGAU Saesneg llenyddiaeth
  • gradd A*-C mewn TGAU mathemateg
  • Gradd A*-C mewn TGAU hanes neu ddaearyddiaeth
  • gradd A*-C mewn TGAU iaith (fodern neu hynafol)
  • gradd A*-C mewn TGAU gwyddoniaeth graidd ac ychwanegol; neu radd A*-C mewn TGAU gwyddoniaeth dyfarniad dwbl; neu, mae angen i ddisgyblion sefyll tair gwyddor ar wahân a chyflawni gradd A*-C mewn o leiaf ddau ohonynt (y gwyddorau unigol yw bioleg, cemeg, cyfrifiadureg a ffiseg)

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English