Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Bagloriaeth Dechnegol (TechBacc)

Crynodeb

Bydd yr erthygl hon yn ystyried TechBacc, gan esbonio beth sydd dan sylw.

Beth ydyw?

The Technical Baccalaureate, or TeccBacc, is a performance table measure aimed at talented students who want to follow a technical career path.

Offered as an alternative to the traditional A level route, the TeccBacc aims to provide young people with the specialist knowledge and technical ability that employers want, enabling entry to an apprenticeship programme, skilled employment or onto a technical degree.

This qualification is therefore aimed at students who have a clear idea about the career direction they would like to take.

Beth y mae'n ei olygu?

Mae tair rhan i'r TechBacc (y Fagloriaeth Dechnegol): Lefelau Technegol Bydd angen i fyfyrwyr astudio o leiaf un cymhwyster Technegol lefel 3 wedi'i achredu gan yr Adran Addysg (DfE). Mae'r rhain yn gyfwerth â Safon Uwch, ac maent yn cynnwys:

 • cymwysterau lefel 3 BTEC
 • cymwysterau lefel 3 City and Guilds
 • cymwysterau lefel 3 OCR
 • cymwysterau lefel 3 CACHE
 • cymwysterau lefel 3 IMIAL
 • cymwysterau lefel 3 VTCT
Mae'r pynciau Technegol yn cynnwys:
 • amaethyddiaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid
 • y celfyddydau, y cyfryngau a chyhoeddi
 • busnes, gweinyddiaeth a'r gyfraith
 • datblygiad a lles plant
 • adeiladu, cynllunio a'r amgylchedd adeiledig
 • technolegau peirianneg a gweithgynhyrchu
 • iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal
 • technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh)
 • hamdden, teithio a thwristiaeth
 • manwerthu a menter fasnachol
Gellir gweld rhestr lawn o'r cymwysterau lefel 3 technegol achrededig ar: www.gov.uk/government/publications/vocational-qualifications-for-14-to-19-year-olds Cymwysterau Mathemateg Lefel 3 cymhwyster mathemateg lefel 3 yw ail ran y Fagloriaeth Dechnegol. Mae'r rhain yn cynnwys:
 • UG/Safon Uwch mewn mathemateg
 • Tystysgrifau'r Fagloriaeth Ryngwladol mewn astudiaethau mathemategol a mathemateg
 • mathemateg graidd
Cymhwyster Prosiect Estynedig Cymhwyster prosiect estynedig yw rhan olaf y Fagloriaeth Dechnegol. Bydd hwn yn rhoi prawf ar sgiliau'r myfyriwr o ran ysgrifennu, cyfathrebu, ymchwil, hunanddisgyblaeth, a hunanysgogiad. Mae yna alw mawr am y sgiliau hyn mewn addysg uwch a hefyd mewn diwydiant. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i brosiect mewn maes sy'n berthnasol i'w diddordebau galwedigaethol. Bydd hyn yn eu hannog i archwilio'u maes galwedigaethol dewisedig ymhellach.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English