Pa bwnc? Pa yrfa?

Ffaith: Gall y pwnc neu’r cwrs rydych chi’n ei ddewis effeithio ar eich dewisiadau gyrfa.

Felly mae gwybod pa bwnc, cwrs, lefel cymhwyster a graddau sydd eu hangen ar gyfer swyddi penodol yn bwysig.

  • A oes angen hyfforddiant a chymwysterau arbenigol arnaf?  Mae rhai gyrfaoedd yn gofyn am gymwysterau arbenigol, ac mae angen pynciau a graddau penodol er mwyn cael lle ar gyrsiau fel Nyrsio a Deintyddiaeth

  • A oes angen pynciau a graddau penodol arnaf? Mae llawer o yrfaoedd a chyrsiau lefel uwch yn gofyn am bynciau a graddau penodol

  • Oes angen Saesneg/Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth arnaf? Rhain yw’r pynciau sydd eu hangen amlaf ar gyflogwyr ac ar gyfer gyrfaoedd a chyrsiau. Mae mwy a mwy a swyddi, prentisiaethau a chyrsiau’n gofyn am radd C neu B yn y pynciau hyn. Er enghraifft, er mwyn cwblhau cwrs hyfforddi i fod yn Athro yng Nghymru, mae angen gradd B TGAU mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg. 

 

Dewch o hyd i'r cyrsiau neu'r pynciau sy'n arwain at eich gyrfa yn y dyfodol:

  • Tabl Pynciau a Swyddi - dewiswch bwnc ac edrychwch ar y rhestr o swyddi sy'n gysylltiedig â'r pwnc hwn. Bydd angen i chi edrych ar y gofynion mynediad ar gyfer swyddi hefyd
  • Taflenni Gwybodaeth am Swyddi - edrychwch ar y cymwysterau sydd eu hangen arnoch ar gyfer swyddi penodol
  • Cyrsiau yng Nghymru a Prosbectws Ardal Gyffredin - Chwiliwch am gyrsiau a gofynion mynediad
  • UCAS - gwiriwch y gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gradd y byddai gennych ddiddordeb ynddynt
  • Gwefannau Swyddi - chwiliwch am y swyddi y mae gennych ddiddordeb ynddynt ac edrychwch ar y gofynion mynediad

Bydd yr holl bethau hyn yn eich helpu i wneud y dewisiadau cywir am gyrsiau, pynciau a chymwysterau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Cofiwch fod angen i chi hefyd gael y graddau iawn yn ogystal â dewis y cwrs iawn.

Os ydych yn ansicr beth rydych am ei wneud yn y dyfodol, gwnewch ein Cwis Paru Swyddi. Mae hwn yn cysylltu eich diddordebau a'ch sgiliau gyda swyddi, a bydd yn rhoi syniadau i chi am yrfaoedd.

Cymraeg yn y Gweithle

Gwybod mwy am bwysigrwydd Cymraegg i gyflogwyr

Help a chyngor

OA3 icon 38px Chwilio am swyddi a chyrsiau

Mwy o wybodaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English