Dychwelyd i ddysgu

Returning to learning image Dw i angen diweddaru fy sgiliau. Oes rhaid i mi fynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth?

Ddim o angenrheidrwydd – ac hyd yn oed os yw’r cwrs a ddewiswch yn un mwy ffurfiol, efallai byddwch yn dysgu mewn gweithdy, canolfan gymunedol neu ar leoliad. 

Pa fath o gyrsiau neu ddysgu sydd ar gael?

Mae gennych amrywiaeth o ddewisiadau fel:

Cwrs strwythuredig yn y coleg neu ganolfan ddysgu

 •  Gall astudio strwythuredig gyda thiwtor neu athro fod yn ddewis da os nad ydych wedi astudio ers amser. Cewch gymorth a chefnogaeth gan diwtoriaid a dysgwyr eraill.
 • Mae cyrsiau ffurfiol yn ffordd dda i ennill cymwysterau ffurfiol.
 • Byddwch yn cael cyfle i gwrdd a gweithio gyda dysgwyr eraill. Gall hyn eich helpu os ydych wedi bod yn gweithio fel gofalwr gartref ers amser.
  Gwelwch ein cronfa ddata Cyrsiau yng Nghymru i weld beth sydd ar gael.

E-ddysgu (neu ‘dysgu o bell’ fel arfer)

 • Mae e-ddysgu yn ffordd dda os ydych eisiau dysgu pan fydd yn gyfleus i chi.
 • Gall e-ddysgu fod yn opsiwn addas os ydych yn cael problemau yn mynd i ganolfan ddysgu oherwydd iechyd gwael, gwaith neu ymrymiadau teuluol.

Dysgu yn eich cymuned

 • Mae dysgu’n rhywbeth y gallwch ei wneud i chi’ch hun unrhyw bryd. Meddyliwch am yr amrywiaeth o ffynonellau o’ch cwmpas – llyfrgelloedd, amgueddfeydd, clybiau a chymdeithasau.
 • Dyw dysgu’ch hunan ddim bod amser yn arwain at gymhwyster neu dystysgrif ffurfiol ond gall fod yn ddull rhad a diddorol i roi cychwyn ar bwnc penodol.

Gwirfoddoli 

 • Mae gwirfoddoli yn ddull ymarferol a defnyddiol i ddysgu sgiliau newydd neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. 
 • Mae rhai lleoliadau gwaith gwirfoddol ar gael sy’n arwain at gymhwyster. 
 • Mae dysgu drwy wirfoddoli yn rhoi mantais ychwanegol – byddwch yn ennill profiad gwaith gwerthfawr ar yr un pryd.
  Ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru, gwelwch Gwirfoddoli Cymru

Alla i gael unrhyw gymorth ariannol i ddychwelyd i ddysgu?

Gwelwch yr adran ariannu

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English