Ysgol

Dychwelyd i’r ysgol

Ydw i eisiau aros yn yr ysgol?

Return to school image Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dychwelyd i’r ysgol oherwydd eu bod eisiau ennill mwy o gymwysterau a chymwysterau gwell mewn lle cyfarwydd a lle maen nhw’n adnabod yr athrawon a’r disgyblion eraill. 
Mae’r chweched dosbarth yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau; o Lefelau A ac AS mewn pynciau traddodiadaol fel Cemeg, Ffrangeg neu Ddaearyddiaeth, i gyrsiau cysylltiedig â gwaith fel Astudiaethau Busnes, Hamdden a Thwristiaeth neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Efallai byddwch yn gallu astudio rhai pynciau neu gyrsiau yn eich ysgol, ac eraill mewn ysgol arall, coleg lleol neu’r gweithle. Mae hyn yn ehangu’r dewis o bynciau y gallech eu hystyried.

Sut brofiad fydd e?

 • Os ydych yn dychwelyd i’ch ysgol bresennol, byddwch mewn lle cyfarwydd gyda disgyblion ac athrawon rydych yn eu hadnabod yn barod. Os ydych yn mynd i ysgol wahanol, bydd rhaid dod i adnabod adeiladau, athrawon a disgyblion newydd, ond byddwch yn siŵr o wneud ffrindiau newydd yn fuan.
 • Byddwch yn cael gwersi ‘rhydd’ ond bydd disgwyl i chi astudio yn y llyfrgell yn ystod yr amser hwnnw.
 • Efallai cewch chi fwy o gyfrifoldeb gan yr ysgol a chymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau yn y gymuned fel rhan o gymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Darganfod mwy

 • Gwnewch yn siŵr fod eich rhieni yn gwybod amdano oherwydd bydd angen eu cefnogaeth arnoch.
 • Os ydych yn meddwl am ysgol arall, ewch ar ymweliad i gael syniad am yr awyrgylch
  • Siaradwch â’r pennaeth ac athrawon perthnasol
  • Ewch i ddigwyddiadau a chyrsiau chweched dosbarth. Gwiriwch wefan yr ysgol neu ofyn i’r ysgol am y dyddiadau.
 • Darllenwch brosbectws y Chweched Dosbarth i weld beth sydd ar gael. Gallech chwilio yng nghronfa ddata Cyrsiau yng Nghymru hefyd.
 • Gwiriwch y wybodaeth yn ‘Pa Lefelau A mae Prifysgolion eu Heisiau’.
 • Os ydych yn ansicr am y gwahaniaethau rhwng Lefelau a Chymwysterau, bydd yr Olwyn Cymwysterau yn eich helpu i esbonio.
 • Gwiriwch eich bod yn debygol o fodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cyrsiau mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.
 • Trafodwch fanylion y cyrsiau mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw gyda’r athrawon sy’n dysgu’r cyrsiau hyn a gwneud yn siŵr eich bod yn ymddiddori yn y maes llafur.
 • Siaradwch â’r athro sy’n gyfrifol am y chweched dosbarth. Efallai y bydd yn gallu eich cefnogi wrth i chi ddewis eich cyrsiau.
 • Siaradwch â myfyrwyr Chweched Dosbarth sy’n astudio’r cyrsiau sy’n apelio atoch am y pynciau. Gofynnwch i’ch tiwtor i drefnu i rai myfyrwyr chweched dosbarth ddod i siarad â’ch dosbarth, neu fe allech fynd i wers hyd yn oed.
 • Gofynnwch i’ch Cynghorydd Gyrfa am sut mae’r cyrsiau rydych yn eu hystyried yn ffitio i mewn i’ch cynlluniau gyrfa.
 • Peidiwch â dewis yr opsiwn hwn heb ystyried pethau eraill hefyd.

Help a chyngor

OA1 icon 38 px Meddwl am eich opsiynau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English