Dysgu o Bell

Alla i ennill cymwysterau heb fynychu’r ysgol neu’r coleg?

undefined Gallwch - mae amrywiaeth eang o gyrsiau a chymwysterau y gallwch eu hennill heb fynd i’r ysgol neu’r coleg. Cewch astudio cyrsiau byr ac ymarferol mewn pynciau fel prosesu geiriau. Hefyd, cewch astudio cyrsiau hwy sy’n arwain at radd neu gymwysterau uwch hyd yn oed. Gall dysgu o bell gynnwys mynediad i un neu fwy o’r canlynol -

 • Fideos a nodiadau ar-lein
 • Seminarau ar-lein (‘webinars’) a thrafodaethau
 • Llyfrau, fideos, deunyddiau a nodiadau astudio a geir drwy’r post
 • Cyswllt â’ch tiwtor a myfyrwyr eraill ar y ffôn
 • Sgwrs ar-lein neu destun gyda thiwtor neu fyfyrwyr eraill
 • Arholiadau ac asesiadau ar-lein
Dyw dysgu o bell ddim yn ffordd fer neu haws i ennill cymwysterau. Hefyd, mae’n rhaid i chi dalu am eich cwrs, deunyddiau ac arholiadau ac mae dal angen cael amser i weithio ac astudio. Ond gall fod yn ddull hyblyg iawn i ddysgu os oes gennych ymrwymiadau teuluol neu waith.
 

Rhai pwyntiau pwysig am ddewis cwrs dysgu o bell –

 • Fel sy’n wir am ddewis pob cwrs – ceisiwch gael gwybod cymaint â phosibl am y cwrs. Gwiriwch gynnwys y cwrs a sut mae’n cael ei gyflwyno a’i asesu.
 • Os oes gennych yrfa mewn cof, gwiriwch y cymwysterau mynediad drwy ddefnyddio'r adran Cael syniadau
 • Os nad ydych wedi astudio ers amser, gofynnwch am enghreifftiau o’r deunyddiau addysgu. Gallai fod yn syniad da dewis cwrs lle mae cymorth tiwtor ar-lein.
 • Oes angen cymhwyster arnoch y gallwch ei ddefnyddio i ddechrau gyrfa benodol neu gael lle ar gwrs lefel uwch? Os felly, mae’n rhaid i chi sicrhau bod y cwrs yn cael ei gydnabod. Gwiriwch y cwrs ar wefan y rheolydd cymwysterau
 • Gwiriwch y costau’n ofalus a chael gwybod pa ddeunyddiau a chymorth sydd yn y gost. Ydy hi’n cynnwys cost yr arholiad neu’r asesiad?
 • Bu sawl enghraifft o wefannau ffug yn cael eu sefydlu yn hysbysebu cyrsiau nad ydynt yn bodoli. Gwiriwch y wefan, y sefyliad a’i gefndir yn ofalus.

Bydd y ddwy wefan hon yn eich galluogi i chwilio am gyrsiau dysgu o bell ar-lein.
Chwiliad Cyrsiau Gyrfa Cymru
Direct.gov

Mwy o wybodaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English