Wyt ti'n Barod Am Waith?

Ydych chi'n berson ifanc sy'n chwilio am waith? Chwilio am gyfle i ennill cyflog wrth i chi ddysgu? Eisiau eich talu am brofiad gwaith i'ch paratoi ar gyfer y byd gwaith? Darganfyddwch beth yw'r opsiynau!

 A ydych yn 16-18 oed? Gadael yr ysgol neu'r coleg? Yn byw yng Nghymru?
 16 oed a throsodd? Chwilio am swydd? Byddwch yn Brentis!


 

Oherwydd y newid i'n safle byw newydd, efallai y bydd rhywfaint o darfu ar wefannau a sianeli digidol Gyrfa Cymru o ddydd Llun 20 Ionawr i ddydd Gwener 31 Ionawr 2020. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Byddwn yn gweithio mor gyflym â phosibl er mwyn cael y wefan newydd yn fyw.


 

 Eich Proffil

Er mwyn gweld eich proffil - logio i mewn neu gofrestru.


 

Cynlluniwch eich dyfodol

 

 Cyfleoedd

Chwilio am Brentisiaethau, Twf Swyddi Cymru a Swyddi Gwag.


 

 Cyrsiau yng Nghymru

Defnyddiwch chwilio am gwrs i ddod o hyd i'r cwrs sy'n addas i chi.


 

 Cwis Paru Swyddi

Dewch o hyd i syniadau am swyddi sy'n cyfateb i'ch sgiliau a'ch diddordebau.


 

 Gwybodaeth am Swyddi

Chwilio am wybodaeth am 100oedd o deitlau swyddi gwahanol


 

 Tueddiadau Swyddi

Dewch o hyd i wybodaeth am y diwydiannau yng Nghymru; y swyddi, y galw yn y dyfodol a llawer mwy.


 

 Canfod Cymorth

Chwilio am raglenni a all eich helpu i wella eich sgiliau a’ch cyfleoedd gwaith.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English